KUPONKODE: BY18

Vilkår og betingelser

Velkommen! Bonnyindk.com tilbyder sine tjenester til dig på bekendtgørelser, vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale ("Aftalen"). Hertil kommer, når du bruger en Bonnyindk.com tjeneste (f.eks Kundeanmeldelser), vil du være underlagt de regler, retningslinjer, politikker, vilkår og betingelser for sådanne tjenester, og de er indarbejdet i denne aftale ved dette reference. Bonnyindk.com forbeholder sig ret til at ændre dette websted og disse vilkår og betingelser til enhver tid.

Adgang til, browsing, eller på anden måde bruge webstedet angiver din accept på alle de vilkår og betingelser i denne aftale. Omhyggeligt Læs venligst denne aftale før du fortsætter.

Brug af Site:

Du erklærer og garanterer, at du er mindst 18 år gammel eller besøger hjemmesiden under opsyn af en forælder eller værge. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale, Bonnyindk.com giver dig hermed en begrænset, genkaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge hjemmesiden ved at vise det på din internetbrowser kun med henblik på shopping for personlige ejendele sælges på hjemmesiden og ikke til nogen form for kommerciel brug eller brug på vegne af tredjemand, undtagen som udtrykkeligt er tilladt i henhold Bonnyindk.com på forhånd. Ethvert brud på denne aftale skal resultere i umiddelbar tilbagekaldelse af licens i dette stykke, uden varsel til dig.

Bortset fra som tilladt i afsnit, kan du ikke reproducere, distribuere, vise, sælge, lease, overføre, skabe afledte værker fra, oversætte, ændre, foretage reverse engineering, adskille, dekompilere eller på anden måde udnytte denne hjemmeside eller dele heraf, medmindre udtrykkeligt er tilladt af Bonnyindk.com skriftligt. Du må ikke foretage nogen form for kommerciel brug af nogen af oplysningerne på hjemmesiden eller gøre enhver brug af hjemmesiden til gavn for en anden virksomhed, medmindre udtrykkeligt er tilladt i henhold Bonnyindk.com på forhånd. Bonnyindk.com forbeholder sig ret til at nægte ydelser, lukke konti, og / eller annullere ordrer i eget skøn, herunder, uden begrænsning, hvis Bonnyindk.com mener, at kundernes adfærd overtræder gældende lov eller er skadeligt for Bonnyindk.com interesser.

Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden måde offentliggøre via denne hjemmeside Indhold, oplysninger eller andet materiale, som (a) overtræder eller krænker ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder af enhver person; (B) er injurierende, truende, ærekrænkende, obskønt, uanstændigt, pornografisk eller kunne give anledning til civilt eller strafferetligt ansvar i henhold til amerikansk eller international ret; eller (c) omfatter eventuelle bugs, vira, orme, trap døre, trojanske heste eller andre skadelige kode eller egenskaber. Bonnyindk.com kan tildele dig en adgangskode og konto identifikation, så du kan få adgang til og benytte visse dele af dette site. Hver gang du bruger en adgangskode eller identifikation, vil du blive anset for at have tilladelse til at få adgang til og bruge hjemmesiden i overensstemmelse med de vilkår og betingelser i denne aftale, og Bonnyindk.com har ingen forpligtigelse til at undersøge en tilladelse eller kilde af en sådan adgang eller brug af Webstedet.

Du vil være eneansvarlig for al adgang til og brug af dette websted ved alle, der bruger adgangskode og identifikation oprindelig tildelt dig om en sådan adgang til og brug af dette websted eller ej er faktisk godkendt af dig, herunder uden begrænsning, al kommunikation og transmissioner og alle forpligtelser (herunder, uden begrænsning, finansielle forpligtelser) afholdt gennem en sådan adgang eller brug. Du er alene ansvarlig for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af adgangskoden og identifikation tildelt dig. Du skal straks underrette Bonnyindk.com af enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller identifikation eller andre brud eller trussel om brud af denne hjemmeside sikkerhed.

Anmeldelser og kommentarer

Medmindre andet er fastsat andetsteds i denne aftale eller på hjemmesiden, noget, som du indsender eller post til stedet og / eller give Bonnyindk.com, herunder uden begrænsning, ideer, know-how, teknikker, spørgsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (kollektivt, "Indsendelser") er, og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttede, og ved at indsende eller udstationering, accepterer du uigenkaldeligt licens til indrejse og alle IP rettigheder i forbindelse hermed (eksklusive de moralske rettigheder såsom forfatterskab højre ) til Bonnyindk.com uden anklage og Bonnyindk.com skal have royalty-fri, verdensomspændende, vedvarende, uopsigelig, og overdragelig ret til at bruge, kopiere, distribuere, vise, udgive, udføre, sælge, lease, overføre, tilpasse, skabe afledte værker fra sådanne partnere som helst måde og i en hvilken som helst form og til at oversætte, ændre, foretage reverse engineering, adskille eller dekompilere sådanne indlæg. Alle partnere skal automatisk bliver den eneste og eksklusive ejendom Bonnyindk.com og må ikke blive returneret til dig, og du accepterer ikke at gøre eventuelle tvister i forbindelse med enhver brug af post ved Bonnyindk.com i fremtiden.

Du garanterer, at dine indlæg, helt eller delvis, er klare og fri for IP højre krænkelse, tvister eller tredjeparts krav. Bonnyindk.com påtager sig intet ansvar for eventuelle misbrug af ophavsret eller andre rettigheder for tredjemand af dig. Du forpligter dig til forsvar for og skadesløsholde Sponsor mod eventuelle tab forårsaget på grund af brugen af oplysningerne til andre formål.

Ud over de rettigheder, der gælder for en Indsendelse, når du skrive kommentarer eller anmeldelser til webstedet, giver du også Bonnyindk.com retten til at bruge det navn, som du indsender til enhver gennemgang, kommentar eller andet indhold, hvis nogen, i forbindelse med en sådan gennemgang, kommentar eller andet indhold. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til de anmeldelser, kommentarer og andet indhold, som du bogfører på dette websted, og at brug af dine anmeldelser, kommentarer eller andet indhold af Bonnyindk.com vil ikke krænke på eller krænker nogen tredjepart. Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede Bonnyindk.com eller tredjemand med hensyn til oprindelsen af eventuelle partnere eller indhold. Bonnyindk.com kan, men er ikke forpligtet til at fjerne eller rette eventuelle partnere (herunder kommentarer eller anmeldelser) til en eller anden grund.

Copyright

Al tekst, grafik, fotografier eller andre billeder, knap ikoner, lydklip, logoer, slogans, firmanavne eller word-software og andet indhold på hjemmesiden for Bonnyindk.com (samlet kaldet "indhold"), tilhører udelukkende Bonnyindk.com eller dens kompetente leverandører. Du må ikke bruge, gengive, kopiere, ændre, overføre, vise, udgive, sælge, licensere, offentligt udføre, distribuere eller kommercielt udnytte nogen af indhold eller på anden måde disponere over noget af Indholdet på en måde, der ikke er tilladt af Bonnyindk.com, uden Bonnyindk.com udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Brugen af data mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer på Bonnyindk.com samt brug af Bonnyindk.com varemærker eller varemærker for tjenesteydelser i meta-tags er strengt forbudt. Du kan se og bruge indholdet kun til dine personlige oplysninger og for shopping og bestilling på stedet, og ikke til andre formål. Indsamling, arrangement, og montering af alt indhold på dette websted ("den Compilation") tilhører udelukkende Bonnyindk.com. Du må ikke anvende Bonnyindk.com s indhold eller Compilation på nogen måde, der nedvurderer eller miskrediterer Bonnyindk.com eller på nogen måde, der sandsynligvis vil skabe forvirring eller overtrædelse af gældende love eller regler. Alt software anvendt på dette site ("Softwaren") tilhører Bonnyindk.com og / eller dets software leverandører. Indholdet, udarbejdelse og softwaren er alle beskyttet i henhold til statslige, nationale og internationale love om ophavsret. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Bonnyindk.com. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i det fulde omfang af loven.

Bonnyindk.com anerkender og respekterer alle ophavsrettigheder og varemærker. Som sådan nogen brugen af tv, film, musik, film festival eller andre navne eller titler har ingen forbindelse til Bonnyindk.com og er den eneste ejendom af copyright eller varemærke indehavere af. Vores kjoler er inspireret af berømthed stil og er vores gengivelser af elementets båret af berømtheder på dine foretrukne tv-shows og den røde løber, men de er ikke autoriseret, godkendt af, eller forbundet til disse shows på nogen måde og er ikke ment som overtrædelser af eventuelle registrerede varemærker eller ophavsrettigheder.

Overtrædelse af Ophavsret

Det er politik Bonnyindk.com at træffe passende foranstaltninger, hvis nødvendigt for at opretholde og anerkende alle relevante stat, føderale og internationale love i forbindelse med materiale, som hævdes at være krænkende varemærker, ophavsret, patenter og alle eller nogen anden intellektuel love om ejendomsret. Hvis du er en intellektuel ejer ejendomsrettigheder, og du mener at Bonnyindk.com sælger tilbyder til salg, eller gøres tilgængelige varer og / eller tjenesteydelser, der krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, så send følgende oplysninger i sin helhed til [email protected]
Oplysninger, der kræves
      1. En elektronisk eller fysisk underskrift af den person bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv, som hævdes krænket;
      2. En beskrivelse af den påståede krænkende arbejde eller materialer;
      3. En beskrivelse af, hvor den angiveligt krænkende materiale er placeret på stedet (produkt (er) URL);
      4. Tilstrækkeligt med oplysninger til at tillade os at kontakte dig, så som din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;
      5. En erklæring fra dig om, at du har en god tro, at den omstridte brug af materialet ikke er godkendt af ophavsret eller andre ejendomsrettigheder ejer, dennes agent eller loven;
      6. Identifikation af immaterielle rettigheder, som du hævder er tilsidesat ved hjemmesiden (fx "XYZ copyright", ". ABC varemærke, Reg nr 123456, registreret 1/1/04", etc.);
      7. En erklæring fra dig om, at ovenstående oplysninger og anmeldelsen er korrekte, og under straf for mened, at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren, hvis eneretten er angiveligt overtrådt.

Opsigelse og Virkning af ophør

I tillæg til andre retlige eller retfærdige retsmidler, Bonnyindk.com kan uden forudgående varsel til dig, straks opsige Aftalen eller tilbagekalde enhver eller alle dine rettigheder i henhold til denne aftale. Ved enhver opsigelse af denne aftale, skal du straks ophøre med al adgang til og brug af webstedet og Bonnyindk.com skal, ud over andre retlige eller retfærdige retsmidler, straks tilbagekalde alle adgangskode (r), og identifikation konto udstedt til dig og nægte Deres adgang til og brug af denne hjemmeside helt eller delvist. Enhver opsigelse af denne aftale berører ikke de respektive rettigheder og forpligtelser (herunder uden begrænsning, betaling forpligtelser) Parternes opstået inden datoen for opsigelsen.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

Medmindre andet er fastsat i de almindelige salgsbetingelser, der styrer det samme for hvert produkt på dette site, dette site, de produkter, der udbydes til salg på det, og de transaktioner, der gennemføres gennem det leveres af Bonnyindk.com på et "som er "basis. Bonnyindk.com giver ingen præsentationer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til driften af stedet eller de oplysninger, indhold, materialer eller produkter, der indgår på denne hjemmeside, bortset fra det her i det omfang tilladt i henhold til gældende lov, Bonnyindk.com fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, ingen overtrædelse titel, stille nydelse, data nøjagtighed, og systemintegration. dette websted kan indeholde unøjagtigheder, fejl eller trykfejl. Bonnyindk.com garanterer ikke, at indholdet vil være uafbrudt eller fejlfri. til det maksimale omfang tilladt ved lov, vil Bonnyindk.com ikke være ansvarlig for eventuelle skader af nogen art som følge af brugen af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, indirekte tilfældige, straffende, eksemplariske, særlige eller følgeskader . til det maksimale omfang tilladt efter gældende lovgivning, skal Bonnyindk.com samlede ansvar over for dig for eventuelle skader (uanset grundlaget for handling) ikke i det samlede overstiger beløbet for gebyrer, du har faktisk betalt til Bonnyindk.com i løbet af måneden umiddelbart forud for handling angiveligt giver anledning til Bonnyindk.com ansvar.

Bestil Accept

Bemærk, at der kan være visse ordrer, vi ikke er i stand til at acceptere og må aflyse. Bonnyindk.com forbeholder sig ret til på eget skøn at afvise eller annullere en ordre eller anden grund. Nogle situationer, der kan resultere i din ordre blive annulleret omfatte begrænsninger af disponible mængder for køb, unøjagtigheder eller fejl i produktet eller prisoplysninger, eller problemer, som vores kredit og bedrageri unddragelse afdeling. Vi kan også kræve yderligere kontrol eller oplysninger, før du accepterer vilkårlig rækkefølge. Vi vil kontakte dig, hvis alle eller en del af din ordre er annulleret, eller hvis yderligere oplysninger er forpligtet til at acceptere din bestilling.

Trykfejl

Mens Bonnyindk.com stræber efter at give præcis produkt og prisoplysninger, prisfastsættelse eller typografiske fejl kan forekomme. Bonnyindk.com kan ikke bekræfte prisen på en vare, før du bestiller. I tilfælde af at en vare er opført på en forkert pris eller med ukorrekte oplysninger skyldes en fejl i prissætning eller produktoplysninger, skal Bonnyindk.com ret til efter eget skøn at afvise eller annullere eventuelle ordrer for at element. I tilfælde af at en vare er mis-prissat, Bonnyindk.com kan efter vores skøn, enten kontakte dig for at få vejledning eller annullere din ordre og underrette dig om annulleringen.

Prisfastsættelse i forskellige valutaer

Prisfastsættelse af produkter, der sælges af Bonnyindk.com er baseret på tal beregnet i US Dollars (USD). Priser er vist i andre valutaer omregnes fra US Dollars i henhold til den mest up to date omregningskurser. På grund af svingende valuta værdier, priser vises i ikke-amerikanske denominationer af valuta på Webstedet, andet end på det enkelte produkt side, ikke kan være den mest aktuelle. Områder af hjemmesiden, hvor ikke-amerikanske pålydende værdi valuta kan være unøjagtige, omfatter, men er ikke begrænset til, salgsfremmende bannere, salgsfremmende sider, og oplysninger om produktkategori sider. Den vises på en enkelt produktside pris, uanset denomineringsvaluta, er den nuværende pris, du skal betale til Bonnyindk.com, plus fragt.

Links

Dette websted kan indeholde links til andre websteder på internettet, som ejes og drives af tredjeparter. Du anerkender, at Bonnyindk.com er ikke ansvarlig for driften af eller indhold placeret på eller via sådanne sider.

Retsmidler

Du accepterer, at Bonnyindk.com s middel til lovgivning for enhver aktuel eller trussel om brud af denne aftale ville være utilstrækkelig, og at Bonnyindk.com har ret til særlig ydelse eller påbud, eller begge, i tillæg til eventuelle skader, der Bonnyindk.com kan lovligt at komme sig, sammen med rimelige udgifter af enhver form for konfliktløsning, herunder uden begrænsning advokatsalærer.

Ingen rigtige eller afhjælpning af Bonnyindk.com udelukker alle andre, enten loven eller i egenkapitalen, herunder, uden begrænsning, skader påbud, advokatsalærer og udgifter.

Ingen tilfælde af afkald fra Bonnyindk.com sine rettigheder eller retsmidler i henhold til disse vilkår og betingelser skal indebære en forpligtelse til at give lignende, fremtidige eller anden dispensation.